Главная » Статьи » Психология и педагогика

Орієнтовні функціональні обов’язки керівника (менеджера) спеціалізованих соціальних служб Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Орієнтовні функціональні обов’язки
керівника (менеджера) спеціалізованих
соціальних служб Центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді
(в  рамках  Проекту  ЄС  «Розвиток  інтегрованих  соціальних 
служб для вразливих сімей і дітей»)
 
1. Здійснення координації діяльності соціальних працівників 
спеціалізованих соціальних служб для вразливих сімей і ді-
тей (надалі – Служб):

проведення  щотижневих робочих нарад із соціальни-
ми працівниками для постановки завдань  та здійснен-
ня контролю за їх виконанням;

проведення щомісяця супервізійних зустрічей з метою 
забезпечення професійного зросту працівників Служб 
та вирішення проблемних питань;

здійснення  аналізу  щодо  якості  надання  соціальних  
послуг клієнтам спеціалізованих соціальних служб;

забезпечення дотримання норм професійної етики та 
вимог Етичного кодексу спеціалістів із соціальної робо-
ти України соціальної роботи.

2.  Сприяння  поширенню  методик  соціального  супроводу 
сімей  щодо  виконання  превентивних  функцій:  здійснення 
втручання у кризу з метою запобігання розпаду сімей та пере-
дачі дітей під державну опіку.

3. Забезпечення тісної співпраці з місцевими органами опіки 
та піклування, службами та відомствами, до компетенції яких 
належать питання сімей і дітей (зокрема службою у справах 
неповнолітніх, опікунською радою, відділами освіти, сім’ї та 
молоді, охорони здоров’я, соціального забезпечення, кримі-
нальною  міліцією  у  справах  неповнолітніх,  комунальними 
службами, центрами зайнятості, РАГС тощо).

4. Представлення інтересів Служб та їхніх клієнтів у відповід-
них структурних підрозділах органів виконавчої влади місце-
вого самоврядування, у державних органах, інших організаці-
ях та установах.

5. Участь у міжвідомчих нарадах, зустрічах та засіданнях з ме-
тою розгляду справ, що входять до компетенції Служб та їх-
ніх клієнтів (опікунська рада, координаційна рада з питань 
охорони  дитинства,  робочі  зустрічі  представників  різних 
установ).

6.  Забезпечення  надання  комплексної  соціальної  допомоги 
клієнта Служб із метою забезпечення права дитини на про-
живання і виховання в сімейному оточенні та відпрацювання 
альтернативи у вирішенні проблемних питань в інтересах ді-
тей.

7. Ведення службового листування з питань, покладених на 
Служби.

8. Здійснення контролю щодо дотримання правил конфіден-
ційності в роботі Служб.

9.  Забезпечення  підготовки  інформаційних  матеріалів  для 
ЗМІ щодо діяльності Служб.

10. Забезпечення підготовки фінансових та аналітичних зві-
тів для Представництва благодійної організації «Кожній ди-
тині» в Україні
Категория: Психология и педагогика | (15.01.2013)
Просмотров: 296 | Рейтинг: 0.0/0