Главная » Статьи » Психология и педагогика

Психологічна ситуація клієнта


Майже ніхто не звертається в профконсультаційну службу заради задоволення власної цікавості Людина приходить до психолога лише тоді, коли перед нею постає проблема, яку вона не спроможна розв`язати самостійно.

Проблема професійного самовизначення невід’ємна від інших проблем особистості, які утворюють багатосторонні зв`язки в його внутрішньому світі. Майже кожна профконсультація починається із стандартної фрази: "я прийшов щоб обрати професію", але це не означає, що у кожному випадку вона має однакове індивідуальне психологічне значення. Навіть у простих, на перший погляд, випадках, коли учень має запит пройти психологічне тестування щоб упевнитися у правильності професійного вибору, нерідко виявляється необхідність зосередити увагу не тільки на діагностичному, але й психотерапевтичному аспекті професійної консультації.

У юнацькому віці, коли сприйняття життєвих подій надзвичайно загострене, проблеми, пов’язані з пошуками сенсу, власної ідентичності, з міжособистісними стосунками, можуть актуалізуватися у зв’язку з ситуацією професійного самовизначення. Людина може бути занепокоєна невиразним відчуттям суперечностей між своїм попереднім і новим досвідом, між бажаним, очікуваним і реальним (теперішнім і майбутнім).

У профконсультації, професійне самовизначення взагалі представляється клієнтом як другорядна проблема, а на перший план виходять більш індивідуально значущі особистісні і міжособистісні ситуації. Нерідко саме через майбутню професійну діяльність молода людина сподівається вирішити проблеми самооцінки, "Я" образу, досягти успіху, заслужити повагу або любов з боку значущих інших.

Такі суперечності переживаються особистістю як стан неузгодженості, що викликає тривогу, неспокій і напругу, вони ускладнюють процеси адекватного саморозуміння, прийняття рішень щодо вибору майбутньої професії. Звертаючись до консультанта, учень, як правило, чекає допомоги, завдяки якій він може позбутися цих неприємних переживань через зниження рівня невизначеності та неузгодженості, внаслідок з'ясування важливих аспектів  профорієнтаційної ситуації, і можливих перспектив розв’язання виявлених проблем.

Часто, звертаючись до профконсультанта, старшокласник має лише загальну уяву щодо джерел походження тих проблем, які його турбують. Хоча у юнацькому віці інтерес до свого внутрішнього світу значно посилюється, досвіду самоаналізу ще не вистачає для того, щоб самостійно розібратися у складнощах, які виникли. Переживання можуть бути досить сильними і зачіпати значно більш глибинні рівні психіки, ніж це може здатися на перший погляд. Тому досить часто в профконсультації виникає необхідність поглибленого аналізу життєвого досвіду клієнта, а саме, умов формування його як особи, основних життєвих переконань, уявлень про інших та образу себе, стосунків з  вчителями, батьками та однолітками.

Для успішної взаємодії у профконсультації бажано, щоб учень мав досить виразний мотив до самостійного пошуку і звернувся до консультанта за власним бажанням, а не під "тиском" батьків,  не примушував себе. Якість психологічного контакту між клієнтом та профконсультантом великою мірою залежатиме від психологічного стану клієнта, від його вміння формулювати проблему. Такі психологічні властивості, як чутливість клієнта до власних переживань, розвиненість рефлексії, певний досвід  самоаналізу, позитивне ставлення до себе є важливими внутрішніми умовами тих позитивних конструктивних змін, що можуть відбутися.

Категория: Психология и педагогика | (02.01.2013)
Просмотров: 423 | Рейтинг: 0.0/0