Главная » Статьи » Психология и педагогика

Психолого-педагогічна служба „Гайденс"

Психолого-педагогічна служба „Гайденс" в США

Служба була організована Френком Парсонсом у 1908 р. „Гайденс” (від дієслова „гайд”, що означає „вести”, „направляти”) - це допомога в складній для людини ситуації, надання допомоги особистості  в  пізнанні  себе  і оточуючого  світу, в  осмисленому застосуванні  своїх  знань  для  успішного  навчання, розвитку особистості, вибору професії і життєвого шляху. До  сфери  діяльності  служби  залучено  багато  людей: каунслер (радник, вихователь), соціальний працівник психолог, співробітник, який  відповідає  за  відвідування  учнів (в  школі), вчителі-консультанти, вчителі „домашньої  кімнати", аташе  по зв'язках з органами юстиції, лікар, медсестри, керівники гуртків і клубів, асистенти-секретарі. Діяльність каунслера може включати ряд аспектів. Інколи практикується  розподіл  обов'язків  між  каунслерами: один займається  навчальними  проблемами, інший - професійною орієнтацією, третій - соціальними проблемами. 

В середньому на одного  каунслера  припадає 400 дітей, а  в  окремих  школах - менше 200. Серед  помічників  каунслера - вчитель „домашньої кімнати". „Домашня  кімната” - це  клас, закріплений  за  групою учнів, де вони збираються разом кожен день. Під час таких зустрічей  оголошується  інформація, організовуються  дискусії, бесіди, консультації. 

Шкільний  соціальний  працівник  зазвичай  працює  по сумісництву  в  декількох  навчальних  закладах. На  відміну  від каунслера він займається тільки з невеликою групою учнів, яка потребує  спеціальної  допомоги. Особливістю  таких  учнів  є відхилення  у  поведінці (вживання  алкоголю, наркотиків, 59 правопорушення). 

Соціальний працівник проводить обстеження сім'ї, збирає детальні відомості про поведінку учня в школі і поза нею. На  основі  цих  даних  ведеться  робота  всіх  підрозділів служби „Гайденс” з дітьми і підлітками. Аташе  по  контактах  з  органами  правосуддя  є посередником між органами юстиції, сім'єю і школою. „Гайденс ”- це цілий комплекс підрозділів, який включає в себе  різні  служби. Головним  завданням  служби  виміру  є  збір, систематизація, оцінка і аналіз всієї інформації про дитину. При поступленні дитини в  школу на  неї  заводиться досьє, оскільки спеціалісти  служби  вважають  важливим  знати  домашні  умови, матеріальний  добробут  сім'ї, район  проживання, мову. Все  це допомагає педагогам краще зрозуміти поведінку дитини. 

Служба  інформації  займається  поширенням  інформації  з усіх питань діяльності „Гайденс.” Служба консультування одна із найважливіших  частин  системи, оскільки  здійснює індивідуальний  вплив  на  особистість. Служба  направлення займається влаштуванням школярів на роботу або навчання в інший  навчальний  заклад. Служба  контролю  за  результатами програми „Гайденс" виконує функції зворотного зв'язку. Робота з дітьми із неповних сімей, жертвами розлучення батьків - один із спеціальних розділів служби „Гайденс". Гострою проблемою  є  підлітки-біженці. 

Служба „Гайденс" об'єднує  всі виховні сили суспільства - сім'ю, школу, общину, церкву. Вражає багатоманітність  напрямів  і  програм  у  діяльності  служби. Крім традиційних, є  розділи  з  проблем  правопорушень, гомосексуалізму і багатьом іншим. Таким чином, проведений аналіз становлення та розвитку соціальної  роботи  в  США  дозволяє  зробити  висновок, що характерною рисою соціальної роботи в США є її спрямованість на  надання  допомоги  окремим  людям, групам  людей, спільнотам  у  підвищенні  або  відновленні  їх  здібностей  до функціонування  в  суспільстві  й  створення  з  цією  метою сприятливої  соціальної  ситуації. Статусу  й  призначенню соціальної  роботи  відповідає  система  підготовки  фахівців соціальної галузі в американських вищих навчальних закладах, яка  передбачає  новий  підхід  до  мети  й  оцінювання  процесу навчання соціального працівника. На  сучасному  етапі  розвитку  американського  суспільства загострюються  проблеми  самотності, психологічного  та 60 емоційного  перевантаження, агресії  і  насилля, у  тому  числі сексуального, з’являється  проблема  СНІДу. 

Перераховані соціальні проблеми визначають вимоги до відбору конкурсантів в університетах і школах соціальної роботи, а також зміст і напрямки підготовки соціальних працівників у США. Американську  систему  професійної  соціальної  освіти  в нашій країні скопіювати неможливо. Проте, деякі творчі підходи й нові  форми  організації  підготовки  фахівців  соціальної  сфери, які практикуються у США, можна застосувати й в Україні з урахуванням  її  соціально-економічної, культурної  та  ментальної специфіки. 

По-перше, є  потреба  у  створенні  системи  відбору майбутніх  соціальних  працівників  з  урахуванням  американського досвіду. 

По-друге, заслуговує на увагу високий рівень спеціалізації професійно-орієнтованих  навчальних  курсів, наявність альтернативних  і  інноваційних  програм  підготовки, інтегрування наукових  та  навчально-методичних  ресурсів, можливостей кадрового  потенціалу  різних  факультетів. 

По-третє, необхідно підвищити  значення  практичної  підготовки  в  системі  навчання соціальних  працівників, потребує  корекції  програма  практики, підходи  до  її  організації. 

По-четверте, слід  більш  продуктивно використовувати  можливості  волонтерського  руху  студентів  як чинника  професійної  підготовки. 

По-п’яте, бажаною  є  підготовка студентів  з  особистої  безпеки  до  початку  практики. 

По-шосте, необхідно  врахувати  те, що  в  США  під  час  практики  студенти працюють  безпосередньо  з  клієнтами, точно  знають  усі  види робіт, які зазначені у відповідних документах, отримують заробітну плату в соціальних центрах за виконану роботу. У  цілому  врахування  американського  досвіду, який становить  цінне  джерело  для  аналізу, осмислення  й  створення сучасної ефективної системи підготовки соціальних працівників в Україні, є  доцільним  в  умовах  переходу  до  демократичного суспільства.
Категория: Психология и педагогика | (21.11.2013)
Просмотров: 2500 | Рейтинг: 0.0/0