Главная » Статьи » Психология и педагогика

Соціальна робота із сім'єю в США

Основною  формою  соціальної  роботи  із  сім'єю  є консультування. Сімейне консультування - це робота із сім'єю, зосереджена на проблемах внутрішньо сімейних відносин. Вона здійснюється  соціальним  працівником, який  має  ступінь магістра, що отримав  спеціалізацію в  цій  галузі. Головна  мета спеціаліста  з  сімейного  консультуванню  полягає  в  тому, щоб допомогти  встановити  конструктивні  взаємовідносини  між членами  сім'ї, що  вимагає  від  спеціаліста  нейтральної  та об'єктивної позиції по відношенню до всіх членів сім'ї. Робота із сім'ями та дітьми здійснюється в двох основних напрямах:

І. Робота в домашніх умовах. 

ІІ. Робота за межами дому. 

Робота  в  домашніх  умовах включає  в  себе  такі  види послуг: 

– фінансова допомога; 

– соціальний захист; 

– сімейна терапія; 

– денний догляд; 

– ведення домашнього господарства. 

Фінансова  допомога забезпечується  федеральними програмами  соціального  захисту. Наприклад, забезпечує матеріальними засобами сім'ї, в яких годувальник, що заплатив необхідні для соціального забезпечення податки, помер або ж став  непрацездатним  чи  втратив  роботу. 

Інша  програма, яка забезпечує фінансову допомогу в домашніх умовах, - допомога сім'ям, в яких перебувають на утриманні діти. Послуги  із соціального  захисту призначені  для  захисту дітей, з якими погано поводяться, або про яких не піклуються. Погане  ставлення  до  дитини  означає  нанесення  тілесних пошкоджень, опіків, зґвалтування  або  непосильна  праця. Відсутність  піклування  передбачає  байдуже  ставлення  по догляду  за  дитиною, що  включає  безпосередньо  догляд, харчування, медичну  допомогу. Якщо  дома  дитині  не забезпечують необхідний рівень догляду, соціальний працівник може рекомендувати передачу його на виховання поза домом. Щоб допомогти дітям залишитися у своїй сім'ї, працівник служб соціального  захисту  спочатку  спостерігає  за  тим, що відбувається  вдома. Вони  консультують  дітей  та  батьків, інформують  батьків  про  правові  вимоги, надають  сім'ї інформацію  про  інші  корисні  для  них  служби  і  переконують членів сім'ї використати їх можливості. 

Сімейна  терапія - це  надання  допомоги  в  домашніх умовах  сім'ям, які  відчувають  різні  види  дистреса. Сімейний терапевт-професіонал  намагається  допомогти  членам  родини спілкуватися  більш  конструктивно  та  пом'якшити  гостроту міжособистісних проблем. 

Денний  догляд - це  послуга, яка  дозволяє  працюючим батькам  забезпечити  необхідні  умови  для  виховання  дітей. Денний  догляд  може  здійснюватися  вдома, у  невеликих приватних  будинках, і  в  центрах, що  мають  ліцензії. Багато штатів прийняли програми, в яких денний догляд субсидується державою, таким  чином, що  розмір  виплат  зі  сторони  батьків залежить від розміру їх прибутків. Послуги, пов'язані з веденням домашнього господарства, надаються  сім'ям, в  яких  хтось  із  членів  сім'ї  дуже  хворий, старий або ж емоційно нестабільний для ведення домашнього господарства; дітям, у яких один із батьків тимчасово відсутній по причині фізичної чи психічної хвороби. Інколи, така послуга надається в якості тимчасового корекційного заходу для сім'ї, в якій батьки не піклуються про дітей. Послуги по веденню домашнього  господарства  можуть  включати: прибирання, прання, закупки, приготування  їжі. Їх  вартість  невисока, тому вони доступні багатьом сім'ям. У  домашніх  умовах  надається  така  соціальна  освітня послуга як навчання сімейному життю. Найчастіше темами таких занять є: вікові етапи розвитку дитини, психологічні особливості дітей, формування  самоповаги, комунікативні  здібності  дітей, конструктивні методи виховання дітей у сім'ї.

Робота за межами дому включає такі види послуг

– передача дитини на виховання; 

– усиновлення; 

– притулки домашнього типу; 

– інституційна опіка;

– судова система. 

Перед тим, як віддати  дитину  на  виховання, соціальні працівники  проводять  обстеження  майбутньої  сім'ї  і висловлюють  свої  рекомендації. Після  прийняття  рішення  про передачу  дитини  на  виховання, соціальні  працівники спостерігають  за  сім'єю: регулярно  відвідують, спілкуються  з дітьми і дорослими, щоб переконатися в тому, що формуються конструктивні  взаємовідносини. Якщо  з'являється  певна проблема, соціальні  працівники  включаються  у  її  вирішення. 

Основне завдання соціальних працівників полягає в тому, щоб зробити все необхідне для забезпечення повноцінного догляду за дитиною. Деякі  сім'ї, що  приймають  на  виховання  дітей, мають ліцензії  на  догляд  за  дітьми  зі  специфічними  проблемами, такими як фізичні чи психічні порушення, поведінкові чи емоційні розлади. 

Коли  дитина  передана  на  виховання, соціальний працівник, як правило, взаємодіє з батьками і з людьми, які прийняли дитину. Він  надає  батькам  можливість  підготуватися до  повернення  їх  дитини  у  сім'ю. Крім  цього, мета  соціальної роботи з дітьми і сім'ями полягає в тому, щоб допомогти членам біологічної  сім'ї  залишатися  разом  в  період  росту  і  розвитку дитини. Усиновлення забезпечує постійний догляд за дітьми. Воно надає батькам дітей, які їх усиновили, такі ж самі законні права і обов'язки  по  відношенню  один  до  одного, що  і  біологічним батькам  та  їх  дітям. Діти  можуть  бути  усиновлені  тільки  тоді, коли обох батьків позбавлено батьківських прав. В ряді випадків, прав  залишають  у  судовому  порядку. Часто  батьки  самі 53 приходять  до  висновку, що  не  можуть  забезпечити  дитині необхідного виховання та догляду. 

Соціальні  працівники  консультують  людей, які  вирішують важливі питання - чи віддати дитину на виховання, чи зберегти вагітність. В  недалекому  минулому  мати-одиначка  могла самостійно приймати рішення про припинення батьківських прав і  передачу  незаконнонародженої  дитини для усиновлення, а  у сьогоденні біологічний батько дитини, якщо він відомий, повинен дати письмову згоду. Інколи біологічний батько порушує справу про опіку і усиновляє дитину всупереч волі матері. 

Притулки  домашнього  типу можуть  бути  створені державними  агентствами  або  приватними  організаціями, які  є неприбутковими. Є різні типи таких закладів, в тому числі, ті, що обслуговують  людей  із  затримкою  розвитку, з  фізичними порушеннями, психічнохворих. Притулки  домашнього  типу, які мають  ліцензію, розраховані  на 8 чоловік. В  таких  притулках, постійний  штат  молодих  соціальних  працівників, часто  зі ступенем  бакалавра, а  також  робітників, які  ведуть господарство, помічників і спеціалістів зі ступенем магістра, які консультують дітей та їх сім'ї. 

Метою  притулків  домашнього  типу  є  створення обстановки, максимально  наближеної  до  сімейної. Цей  тип служби корисний з таких міркувань: 

1) притулки є певним виходом із становища в тих випадках, коли  немає  можливості  передавати  дітей  на виховання в сім'ї; 

2) притулки   домашнього   типу   в   більшій   мірі,   ніж передача  на  виховання, можуть  забезпечити  потреби  дітей, молодих людей у спілкуванні із ровесниками; 

3)  у випадках, коли ще не підтверджені права сім'ї, яка бере дитину на виховання, такий приют може бути тимчасовим притулком для дитини. 

Інституційна  опіка (типу  притулків  для  сиріт - в  останні роки  більшість  із  них  закрито, як  такі, що  не  створюють нормальне  середовище  для  виховання) - забезпечують спеціалізоване лікування або короткочасний притулок для дітей, які  очікують  передачі  на  виховання  або  відправки  у  невеликі притулки  домашнього  типу. Деякі  діти  залишаються  на  рік  чи більше  у  закладах - місцевих  лікувальних  центрах. Ці  діти зазвичай мають серйозні емоційні порушення і направляються 54 до  них  судами  для  консультування  і  терапії. Центри  надають широкий  спектр  послуг, які  включають  програми  корекції протиправної  поведінки, програми  індивідуального консультування, сімейної терапії та ін.
Категория: Психология и педагогика | (21.11.2013)
Просмотров: 1908 | Рейтинг: 0.0/0