Главная » Статьи » Психология и педагогика

Задоволеність шлюбом

Задоволеність шлюбом та подружжня сумісність

План.

1.                Задоволеність шлюбом.

2.                Соціально-психологічний клімат в сім'ї.

3.                Подружня сумісність.

 

Центральною проблемою дослідження сім'ї є стабільність та задоволеність шлюбом.

Стабільність - психологічне поняття, задоволеність – соціологічне. Внутрішня суб'єктивна оцінка відношення подружжя стосовно власного шлюбу. Формування як результат адекватної реалізації уявлення про сім'ю, яке склалося у свідомості людини під впливом зустрічей з різними подіями, які складають її досвід в даній сфері.

Фактори, які впливають на задоволеність шлюбом:

1. Дошлюбні.

2. Соціальні та економічні.

3. Особистісні та внутришлюбні.

Більш 2/3 (з 40) параметрів, які позитивно впливають на якість шлюбу, мають суто психологічний характер. Більшість визначених параметрів характеризують ступінь схожості та згоди подружжя в міжособистісних відносинах подружжя за різними параметрами.

Принцип згоди був покладений у більшості інструментів, спрямованих на вимір якості між особистісних відносин подружжя.

Задоволеність шлюбом залежить від стажу сімейного життя та має V-образну форму: внаслідок існування шлюбу протягом 2-х перших десятиріч (12-18 рр.) менше, далі більше.

Також дослідниками була виявлена залежність між задоволеністю шлюбом та задоволеність роботою у жінки.

У чоловіків існують доволі складні кореляції між успіхами на роботі та сімейними відносинами, нестабільність останніх виявляється у погіршенні фінансової ситуації.

Існує певна залежність між задоволеністю шлюбом та розподілом хатньою праці: в егалітарних сім'ях ступінь задоволеності значно вищий.

Знайдений зв'язок також з мотивами вступу до шлюбу: у щасливих шлюбах основним мотивом у 75% жінок та 63% чоловіків була любов; у 14% жінок та 18% чоловіків – симпатія.

Задоволеність шлюбом деякі дослідники пов'язують зі строком дошлюбних відносин. Так, вони вказують на проблемні шлюбні союзи, сформовані як на швидкому знайомстві, так і при тривалих стосунках (понад 5 років).

Голод С.І. вказує на взаємозвя'зок задоволеності шлюбом та мірою сексуальної задоволеності подружжя: лише 8,2% при сексуальній незадоволеності відчувають задоволеність шлюбом.

Соціально-політичний клімат – узагальнююча характеристика сім'ї, яка відображає ступінь задоволеності подружжям основними аспектами життєдіяльності сім'ї, загальним тоном та стилем відносин.

Показники: задоволеність психологічною атмосферою в сім'ї, задоволеність спілкуванням, наявність психологічної підтримки.

Зі збільшенням подружнього стажу збільшується результативність психологічної підтримки подружжя.

Погляди жінок і чоловіків на СПК різні: жінки – зі справедливим розподілом хатнього навантаження, повноцінним відпочинком, сексуальною гармонією, взаєморозумінням з дітьми, задоволеністю психологічною атмосферою в сім'ї, спілкуванням, турботою; у чоловіків – спільність інтересів, але з діто-центриським відтінком.

Також, ступінь задоволеності шлюбом у подружжя корелюється між собою + залежність від власного контролю. У жінок є кореляція з інтро- та екстраверсією. У чоловіків – кореляція з мотивом вступу у шлюб. У жінок – зі ступенем інтернальності, у чоловіків – з прибутками сім'ї.

Зниження задоволеності шлюбом. Така акцентуація як циклічність та педантичність.

Соціальний інтелект сприятливо впливає на задоволеність шлюбом:

1. Соціально-демографічна та економічна характеристики сім'ї.

2. Характеристики поза сімейної життєдіяльності подружжя.

3. Настанови та поведінка подружжя в основних сферах сімейної життєдіяльності.

4. Характеристики між подружніх відносин.

Подружня сумісність – важлива умова стабільності та благополуччя подружньої пари.

Обозова А.Н. виділила аспекти подружньої сумісності:

1. Духовна сумісність (узгодженість подружжя: установи, ціннісні орієнтації, потреби, інтереси, погляди, оцінки, думки тощо).

2. Персональна сумісність (характеристика відповідності структурно-динамічних особливостей партнерів: властивостей темпераменту, характеру, емоційно-вольової сфери; один з компонентів – безконфліктний розподіл між особистісних ролей).

3. Сімейно-побутова сумісність (функціональні особливості партнерів: узгодженість уявлень щодо функцій укладу, узгодженість рольових очікувань; критерій – ефективність виховання дітей).

4. Фізіологічна сумісність.

Підходи до подружньої сумісності:

1. Структурний підхід – орієнтований на вивчення персональної сумісності (співвідношення різних статистичних характеристик подружжя: характерологічний, інтелектуальний, мотиваційний тощо). Основа: гіпотеза Вінча щодо комплектарності (взаємодоповнення) партнерів, які доповнюють один одного за якістю їх особистих властивостей.

2. Функціональний підхід – оснований на уявленні особи через її ролі та функції в групі;№ висловлені в дослідженні співвідношення психологічних сімейних ролей подружжя, їх уявлень про сім'ю. Сумісність виступає як узгодженість, схожість уявлень, очікувань подружжя щодо сімейного життя.

3. Адаптивний – орієнтовний на вивчення слабких, проблемних аспектів подружніх відносин, які викликають конфлікти. Пошук резервів адаптації подружжя один до одного шляхом гармонізації подружнього союзу.

Категория: Психология и педагогика | (18.10.2013)
Просмотров: 1216 | Рейтинг: 0.0/0